z Heneberk
CS ENG

Čeští psi a vůdci na zkouškách a soutěžích v Polsku

Letošní rok chovatelé a vůdci z České republiky v hojném počtu zavítali na soutěže a zkoušky do Polska. Pro některé to bylo poprvé, pro některé už tradicí a to na mnohdy i stovky kilometrů vzdálených místech. Tří z nich jsme se zúčastnili i my.

Zkoušky norování  Pzczyna 21. 5.

Je pravda že o formě norování v Polsku jsme už slyšeli mnoho, ale realita nás opravdu příjemně překvapila. Pro nás je nezvyklé, že součástí zkoušek v norování jsou i následující disciplíny:

a) poslušnost (zkouší se tak, že se pes v nevelké vzdálenosti od nory vypouští směrem do lesa, na povel rozhodčího jej pak musí vůdce přivolat zpět); 

b) vodění na řemeni (klasicky procházíte se psem u nohy v tyčovině a na povely rozhodčího měníte směr); 

c) klid po ráně (tato disciplína se zkouší pouze tehdy, pokud pes není schopen prokázat, že tuto zkoušku již v minulosti absolvoval, průběh je pak klasický – pes se vypouští, vystřelí se a sleduje se jeho reakce).  

A nyní již k samotnému norování. Naši polští přátelé na základě tlaku ochránců přírody poupravili pravidla kontaktního norování následovně a dle mého názoru velmi šikovně takto:

Popis ideální práce:

a)      liška je přehnána do prvního kotle, kde je uzavřena mřížkami.

b)     pes musí po vypuštění a nastoupení do nory cca 1 minutu hlásit u prvního kotle ( jsou oddělení mřížkou).

c)      následně je liška přehnána do druhého kotle. Kotel je opět uzavřen mřížkami.  

d)     mřížky jak u psa tak u lišky jsou následně otevřeny v jednom okamžiku – nyní má pes 10 minut na prokázání svých schopností

e)      liška má několik možností. Může jít proti psovi, zůstat ve druhém kotli, popřípadě před psem ustoupit do třetího kotle, který je konstruován s oběžnou hruškou (liška má možnost vběhnout do třetího kotle, popřípadě kotel obejít a takto před psem ustoupit)

f)       pokud se lišku psovi podaří otočit (záměrně zde uvádím otočit, protože ani u jednoho startu, který jsem viděla liška oběžnou hrušku nevyužila, musela tedy být klasicky otočena v kotli) a začne ji vyhánět – pak je cílem ji dotlačit zpět do prvního kotle. Zde ji normistři těsně před psem opět oddělí mřížkou. Liška je následně z nory vyhnána normistry do připravené přenosné klece. Klec je ponechána těsně před vsukem. Pes musí před kotlem vydržet po dobu přehánění lišky a následně po odstranění mřížky z nory vyjít a být odchycen vůdcem.

g)      Pokud pes ukončí práci chvatem – je mu snížená známka ze stylu práce o jeden stupeň a zároveň je v daném roce diskvalifikován a nemůže do nory.

h)     Pokud pes není trvale v kontaktu s liškou – dokonce i tehdy pokud ji před tímto okamžikem otočil – je zkouška ukončená. Jeho práce je následně vyhodnocena  - bodové srážky jsou velmi výrazné.

Další velmi důležitá věc je, že vůdce nesmí psa doprovázet kolem nory. Jeho stanoviště, které nesmí po celou dobu zkoušek opustit, je před vsukem.

Na této soutěži zaznamenala největší úspěch hladkosrstá standardní fena Fany z Heneberk. Ve svém nekompromisním stylu lišce nedává šanci a v čase 45 sekund dotlačuje lišku zpět do prvního kotle. Fena vzbudila zaslouženou pozornost a aplaus. V té době ještě netušíme, že její výkon byl bezkonkurenčně nejlepší. Stává se Vítězem zkoušek, kdy vzhledem ke srážkám teriéru za chvaty dosahuje jako jediná nejvyššího součtu bodů dne – tedy 100 bodů ze 100 možných!!!

Mezinárodní barvářská soutěž jezevčíků Grebovo 23. – 24. 7. 2011

Tato speciální dvoudenní barvářská soutěž byla co do kilometrů nejvzdálenější (Grebowo leží jen na dosah Baltického moře) a co do počtu českých jezevčíků asi nejvíce zastoupenou letošní pracovní akcí v Polsku. Soutěž byla v sobotu odpoledne ještě proložena výstavou, které se zúčastnili nejen psi účastníci se barvářské soutěže. Výstavu pak  posuzoval polský rozhodčí pan Piotr Król. O všechny zúčastněné se po celou dobu skvěle starali manželé Walterowi a to ať už vynikajícím bufetem fungujícím téměř 24 hodin nebo poskytnutím svého soukromého pozemku všem přespávajícím ve stanu nebo karavanu. Za tuto obětavost a nadšení pro jezevčíky jim jistě patří slova díků. Českým zástupcům se pak dařilo velmi dobře a domů dovezli nejeden titul.

Na sobotní barvy se losuje již v pátek podvečer, kdy zároveň probíhá odložení. Po propršeném pátku a noci nastupuje na barvu 22 jezevčíků. Počasí nám nepřeje a po celou dobu vypracovávání barev rovněž prší. Bohužel mnozí tak v těchto těžkých podmínkách nedokončují.

Vyhodnocení není rozděleno podle rázu ale podle typu srsti. A českým zástupcům se dařilo. Nejlepším hladkosrstým jezevčíkem  se stal červený standardní pes Magic Knight Basta pod vedením Markéty Pavlové. Druhým nejlepším drsnosrstým jezevčíkem pak standardní fena Betula Mirojan Bohemia pana Jaroslava Švece.

Po proběhnuté výstavě se v sobotu podvečer opět losuje na nedělní barvy a opět probíhá odložení. Druhý den soutěže pak probíhá stejně, jen už za lepšího počasí. I dnes se českým zástupcům více než dařilo. Vyhodnocení je opět podle typu srsti a zastoupení na stupních vítězů má česká republika dnes ve všech typech srsti. Dlouhosrstý standardní pes Gimly z Heneberk pod vedením Mgr. Michaela Kretka se umisťuje na druhém místě a domů si odváží titul R. CACIT. U hladkosrstých jezevčíků se na druhém místě umisťuje standardní fena Peggy Fino Bohemia pod vedením paní Marie Filípkové a také si odváží R. CACIT.  A největší úspěch zaznamenáváme mezi drsnosrstými jezevčíky, když se standardní fena Betula Mirojan Bohemia pod vedením pana Jaroslava Švece umisťuje na prvním místě a domů odjíždí s titulem CACIT. Na druhém místě se pak umisťuje pes Rock´n ´Roll Kalokagatia pod vedením paní Lenky Fairaislové a rovněž získává titul R. CACIT.

Fena Betula Mirojan Bohemia je v konečném součtu nejúspěšnějším psem soutěže, když se v sobotu umisťuje na druhém místě a v neděli na prvním místě. Zároveň je vyhlášena nejlepší fenou a nejlepším zahraničním účastníkem. Manželům Švecovým i všem výhercům upřímně gratulujeme.

XIII Mezinárodní všestranná soutěž jezevčíků a Regionální soutěž v norování jezevčíků

Biskupin  3 - 4. 9. 2011

V sobotu 3.9. se konají všestranné zkoušky. Jako první přicházejí na řadu disciplíny poslušnosti. První z nich je Chování na stanovišti. Musím říct že náročnost je nesrovnatelná s českými zkouškami,  protože „lovci“ opravdu patronama nešetří a rány padají jako na střelnici. Další disciplínou je Vodění na řemeni a Přivolání psa na poli poté, co jej vůdce vypustí a nechá chvíli slídit (i když zrovna slovo slídit není to pravé pro výkony některých psů…) Další krásnou disciplínou je Obůrka na divočáka, která je na rozdíl od Česka mnohem větší – cca 1,5 ha a je naostro. Což ale většině psů vůbec nevadí, právě naopak. Rozhodčí ale nasadili velmi vysokou laťku a proto až na jednoho psa všichni obdrželi maximálně známku 3 z ostrosti. Nejlepší práci na obůrce předvedla drsnosrstá Konny z Rechte, která však  svou odvahu zaplatila návštěvou veterináře a sedmi stehy. Čekáme až všichni dokončí obůrku a společně se vydáváme na barvy. Ocenění za nejlepší práci na barvě si opravdu famozním výkonem vysloužil dlouhosrstý standardní Gimly z Heneberk, z jehož práce byli nadšení nejenom rozhodčí, ale také vůdce.Musím říct, že jako člověk v koroně jsem měla možnost otáčet se po značkách. A větší prostor pro všímání si délky barvy. A právě již výše zmíněný Gimly měl až nezvykle dlouhou barvu s několika pravoúhlými háky, kterým se divili i rozhodčí. Ale teprve na takovýchto nástrahách se 100% ukáže kvalita psa. A Gimly vypracoval barvu opravdu bezchybně.

Nora probíhá opět podle již výše zmiňovaného zkušebního řádu. Čeští zástupci se neztratili ani tady, když většina předvedla famózní práci a lišku v časovém rozmezí 0:30 s - 9 minut vytlačili ven.

Nakonec přichází na řadu vyhlašování vítězů Všestranných zkoušek. Na prvním místě se umisťuje český pes Kid z Rechte majitele Radima Illeho. Na třetím místě Konny z Rechte, ta ještě s titulem nejlepší práce na divočáka. Gimly z Heneberk skončil na 4. místě, navíc s titulem Nejlepší práce na barvě. Všichni tito tři psi si zároveň odvezli tituly Dzikarz, a Norowiec. Takže v první čtyřce byli 3 čeští psi, což je fantastický úspěch jak pro jednotlivce tak pro Českou republiku.

V neděli 4. 9. se pak koná Regionalny konkurs norowcow tj. norování jehož součástí je v Polsku také poslušnost viz. výše. Tentokrát se sice českým psům také dařilo, ale ne až tak jako včera, za zmínku ovšem stojí minimálně 3. místo Konny z Rechte a 4. místo Gimlyho z Heneberk, pro oba dva s plným počtem bodů a časem do minuty a půl a opět titulem Norowiec.

Myslím že celá tato zkoušková sezona byla pro české jezevčíky (nejenom v Polsku) opravdu úspěšná a doufám že příští rok se nás na polských soutěžích sejde ještě víc.

Tereza Krettková


hlv
TOPlist Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS! design & code (c) 2007 Miki & Stoky | admin